Dịch vụ nails Tiểu Lan Studio
| nails Long Biên-Hà Nội


Chi tiết Quy trình các dịch vụ nail tại Tiểu Lan Studio

Quy trình làm sạch móng 7 bước | Tiểu Lan Studio | nails Long Biên-Hà Nội

Lưu ý: Không nhặt da | không lấy khoé | Sản phẩm an toàn dùng được cho cả bà bầu.

xem thêm chi tiết quy trình làm sạch móng 7 bước tại Tiểu Lan Studio | nail long biên - hà nội

Quy trình Gỡ gel tháo móng 3 bước| Tiểu Lan Studio | nails Long Biên-Hà Nội

Lưu ý: Không ngâm chân | Sử dụng mài máy nếu cần

Quy trình Sơn gel 5 bước | Tiểu Lan Studio | nails Long Biên-Hà Nội

Xem thêm:

Đọc thêm các bài viết của Tiểu Lan Studio tại đây✍️